Refusjoner for behandling med tannregulering

Pasienter som trenger behandling med tannregulering får i dag støtte fra Helfo. Det dekkes en prosentandel av offentlig takst etter hvor stort behandlingsbehovet til pasienten er. I tillegg kommer et privattillegg fordi de offentlige takstene ligger under de private. Vi har direkte oppgjør med Helfo, det vil si at du kun betaler egenandelen og at vi vil motta refusjonen direkte.

Man får refusjon til og med det året man fyller 20 år. Unntaket er pasienter i gruppe A som trenger kirurgi for å rette store bittavvik. Da må behandling utsettes til vekst er avsluttet, og man vil få refusjon selv om pasienten er over 20 år.

Gruppe A:

100% av offentlig takst dekkes.

I denne gruppen er svært alvorlige bittfeil som må rettes i kombinasjon med kirurgi av kjevene. Leppe-kjeve-gane-spalter og noen sjeldne syndromer kommer også i denne gruppen.

Gruppe B:

75% av offentlig takst dekkes, 90% dersom søsken har hatt regulering.

Denne gruppen kalles av Helfo «stort behandlingsbehov», og vil blant annet innbefatte pasienter som har retinerte hjørnetenner, åpne bitt hvor pasienten kun har kontakt på jekslene, pasienter som har mistet fortenner på grunn av skader, og pasienter som mangler anlegg for nye tenner.

Gruppe C:

40% av offentlig takst dekkes, 60% dersom søsken har hatt regulering.

Denne gruppen kalles av Helfo «klart behandlingsbehov», og i denne gruppen kommer blant annet pasienter som har plassmangel, moderate overbitt, en fortann i underbitt og moderat dype bitt.

Priseksempler

Eksempler på hva prisen kan bli (her vil det være individuelle forskjeller, så eksempel kan avvike fra kostnadsoverslag):

  • Første konsultasjon, inkludert oversiktsrøntgen og foto, for pasienter under 20år (med henvisning fra tannlegen):  ca 900 kr
  • Første konsultasjon, inkludert oversiktsrøntgen og foto, for pasienter over 20år, eller for pasienter uten gyldig henvisning:    1.500 kr.

Dere vil få et kostnadsoverslag som gjelder for den aktuelle behandlingen etter konsultasjon.

Vi må ta forbehold om at det kan komme endringer i refusjonsordningen.

Kongsberg Tannregulering ASSkolegata 83611 KongsbergTelefon: 32724470 E-post: post@kongsbergtannregulering.no